งานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพร

มิติข้อมูลหลัก :สังคม

หมวดหมู่หลัก :ยา ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ และอุปกรณ์ทางการแพทย์

วันที่สร้าง :30/04/2562

ความถี่ :เมื่อมีข้อมูลใหม่

ประเภทข้อมูล :

ชั้นความลับของข้อมูล :สาธารณะ

บริหารจัดการข้อมูลโดย :

ติดต่อเจ้าของข้อมูล :

เชื่อมต่อแบบ :Offline

มิติข้อมูลย่อย :สุขภาพและสาธารณสุข

หมวดมู่ย่อย :การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์

วันที่แก้ไข :30/04/2562

ข้อมูลตั้งแต่ : -

ถึง : -

ข้อมูลอื่นๆ :

มิติข้อมูลหลัก :สังคม

มิติข้อมูลย่อย :สุขภาพและสาธารณสุข

หมวดหมู่หลัก :ยา ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ และอุปกรณ์ทางการแพทย์

หมวดมู่ย่อย :การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์

วันที่สร้าง :4/30/2019 12:58:10 PM

วันที่แก้ไข :4/30/2019 12:58:10 PM

ความถี่ :เมื่อมีข้อมูลใหม่

ข้อมูลตั้งแต่ :

ถึง :

ประเภทข้อมูล :

ข้อมูลอื่นๆ :

ชั้นความลับของข้อมูล :สาธารณะ

บริหารจัดการข้อมูลโดย :

ติดต่อเจ้าของข้อมูล :

เชื่อมต่อแบบ :Offline


File type

สารสกัดจากใบติ้วขาวยับยั้งการเจริญเติบโตและกระตุ้นการตายของเซลล์ แบบอะพอพโตซิสในมะเร็งเต้านม

การศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระของตำรับยาบำรุงกำลัง

การตอบสนองทางสรีรวิทยาจากการบริหารกายด้วยฤาษีดัดตนในผู้หญิงที่มีสุขภาพดี

โครงการผลของโปรแกรมการนวดไทยเฉพาะขาที่มีต่อเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง และการทดสอบกําลังกล้ามเนื้อในนักกีฬาวอลเลย์บอล

ฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือด กลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัดจากครอบฟันสี และไมยราบ

การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของยามธุรเมหะ (สูตรอาจารย์นิรันดร์ พงศ์สร้อยเพ็ชร และมูลนิธิฟื้นฟูการแพทย์ไทยเดิม ในพระราชูปถัมภ์ฯ) ในการรักษาผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

การศึกษาถึงความปลอดภัยของสารสกัดเปลือกมังคุดในคนปกติ และประสิทธิผลต่อการรู้คิดและอาการทางจิตประสาท ของผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ระยะแรกถึงปานกลาง

ฤทธิ์ต้านเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเตอเรสและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากตำรับยาบำรุงเลือดและบำรุงประสาทของหมอพื้นบ้าน จังหวัดสตูล

ตำแหน่งทางกายวิภาคของลำตัวกับแนวเส้นพื้นฐานและจุดสัญญาณของการนวดราชสำนัก

ประสิทธิผลและความปลอดภัยของสารสกัดขิงนาโนในการลดปวดในผู้ป่วยโรคเข่าเสื่อม

ผลของการนวดไทยที่มีต่อความเครียดทางด้านจิตใจบ่งชี้โดยความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจและระดับการทำงานของเรนินในเลือดในผู้ที่มีสุขภาพดี

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเพื่อประเมินคุณภาพการรายงาน ของงานวิจัยทางคลินิกของสมุนไพรในกลุ่มประเทศอาเซียน

การพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อสนับสนุนงานแพทย์แผนไทยของศูนย์แพทย์ทางเลือกสารภี

ตกลง

ตกลง

ตกลง